Vad är Online?

OPV Online är Sveriges ledande site för bild- och produktinformation.

På OPV Online kan du lagra produktbilder, innehållsdeklarationer, produktmärkningar, miljöbilder, recept, TVC, etc. OPV Online är en levande site som hela tiden genomgår förnyelse enligt marknadens önskemål. Vi erbjuder också skräddarsydda lösningar för Er hemsida eller Ert intranet.

Vem riktar sig OPV Online till?

OPV Online är en tjänst, anpassad för att hantera, lagra, och leverera information åt varuproducenter inom alla brancher.

Hur lägger man in sina produkter?

All administration hanteras av OPV In Store Promotion AB. Det är vi som fotograferar och redigerar bilder, matar in all produktfakta, samt publicerar informationen efter godkännande av varuproducent.

Vill du och ditt företag veta mer?
Kontakta oss för vidare information.

OPV In Store Promotion AB
0480 - 496 100
info@opv.se